Những chi phí nào được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Hỏi: Công ty tôi làm trong lĩnh vực dịch vụ, ít phát sinh các chi phí như công ty sản xuất. Vậy, đối với các doanh nghiệp dịch vụ như chúng tôi thì những chi phí nào có thể được cơ quan thuế chấp nhận và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Kế toán trả lời:

Theo điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015 quy định:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

        a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

        b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

        c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nghĩa là: Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu: Khoản chi phí phát sinh liên quan để hoạt động sản xuất kinh doanh và có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

——————————————————————–

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

– Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị > 20 triệu mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, DN chưa thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  •  Nếu khi thanh toán không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).
  • Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này.”

Ví dụ: Tháng 8/2018 Công ty TNHH Luật DHP có hóa đơn đầu vào là 30 triệu nhưng chưa thanh toán. Năm 2018, Cty đã tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Sang năm 2019, Cty thực hiện thanh toán bằng tiền mặt. Do vậy Cty phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đó vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kỳ tính thuế năm 2019).

– Nếu DN mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động SXKD của DN và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn, thì cụ thể như sau:

  •  Nếu hóa đơn này nếu có giá trị > 20 triệu thì DN căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.
  • Nếu Hóa đơn này nếu có giá trị < 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì DN căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Chi tiết về thủ tục thành lập doanh nghiệp và kê khai thuế cho doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Công ty TNHH Luật DHP
  • Địa chỉ: Số 09.OT06 Landmark 4, Khu đô thị Vinhomes Central Park, 720A Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Số điện thoại tư vấn: 039.640.3404 (bộ phận giấy phép) – 0975.909.669 (bộ phận thuế).

Post Author: Pham Thi Thuy