Danh mục: Thuế

KINH NGHIỆM QUYẾT TOÁN THUẾ

Phần I: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế ➡️Bước 1: Chuẩn bị sổ kế toán file excel (gửi mail) Xuất tất cả sổ cái từ loại 1...

Đăng ký mã số thuế cá nhân

Theo quy định tại thông tư 95/2016/TT-BTC thì cơ quan chi trả thu nhập phải đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có thu nhập từ tiền lương,...