LUẬT SƯ

Nghề Luật sư là một trong số những nghề mang tính đặc thù của xã hội, đòi hỏi người hành nghề ngoài kiến thức, kinh nghiệm là yếu tố bắt buộc còn phải có đạo đức nghề nghiệp. Hay nói cách khác người hành nghề Luật sư ngoài chữ Tài còn phải có cả chữ Tâm.

Với quan niệm đó, Hãng Luật DHP luôn chú trọng rèn luyện đạo đức cho toàn thể Luật sư, nhân viên của Văn phòng. Ngoài ra, đội ngũ Luật sư của chúng tôi luôn không ngừng tự trao dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật văn bản pháp luật mới và rèn luyện kỹ năng tư vấn, nghiên cứu hồ sơ, tranh tụng… để mang lại hiệu quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng.

Đội ngũ Luật sư hiện đang công tác tại Hãng Luật DHP gồm có:

1. Luật sư Trần Đức Hùng

Luật sư điều hành, có kinh nghiệm hành nghề luật sư hơn 12 năm và có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trên 10 năm; Kiêm trưởng Chi nhánh khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đông nam bộ.

Lĩnh vực chuyên trách: Tư vấn pháp lý về bất động sản, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và hợp đồng.

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Hình ảnh: Luật sư Trần Đức Hùng

2. Luật sư Nguyễn Việt Quỳnh

Luật sư thành viên – Trưởng chi nhánh Luật DHP tại khu vực miền tây

Nguyên thẩm phán, Lĩnh vực chuyên trách: giải quyết tranh chấp về Dân sự, đất đai, Hôn nhân gia đình.

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Hình ảnh: Luật sư Nguyễn Việt Quỳnh

3. Luật sư Nguyễn Thanh Hải

Luật sư cộng sự

Luật sư Nguyễn Thanh Hải đã có kinh nghiệm hành nghề luật sư hơn 10 năm; phụ trách chuyên môn khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đông nam bộ.

Lĩnh vực chuyên trách: giải quyết tranh chấp về Dân sự, đất đai, Hôn nhân gia đình.

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Hình ảnh: Luật sư Nguyễn Thanh Hải

4. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Luật sư tập sự – Hỗ trợ chuyên môn Luật DHP khu vực Kiên Giang và Phú Quốc.

Lĩnh vực chuyên trách: Pháp lý về thuế, kế toán; giải quyết tranh chấp về Dân sự, đất đai, Hôn nhân gia đình

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Hình ảnh: Luật sư Nguyễn Thị Hồng Ngọc

5. Luật sư Đặng Thị Luyện

Luật sư cộng sự

Luật sư Đặng Thị Luyện đã có kinh nghiệm hành nghề luật sư hơn 10 năm; phụ trách chuyên môn khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đông nam bộ.

Lĩnh vực chuyên trách: Tư vấn pháp lý về tài chính – ngân hàng, kinh doanh, mua bán sáp nhập doanh nghiệp.

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Hình ảnh: Luật sư Đặng Thị Luyện

6. Luật sư Bùi Thị Bình

Luật sư cộng sự

Luật sư Bùi Thị Bình đã có kinh nghiệm hành nghề luật sư hơn 10 năm; phụ trách chuyên môn khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đông nam bộ.

Lĩnh vực chuyên trách: Hợp đồng, đầu tư, pháp lý về bất động sản.

Hotline: 1900.8616

Email: Contact@dhplaw.vn

Ngoài đội ngũ luật sư nêu trên, Luật DHP còn có các cố vấn – là những người từng giữ vị trí công tác tại các cơ quan tư pháp như: tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Công an; cùng đông đảo đội ngũ cán bộ, chuyên viên pháp lý, người tập sự hành nghề luật sư.