Danh mục: Nhập khẩu – Công bố – Lưu hành hàng hóa

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG RƯỢU

Rượu là sản phẩm hàng hóa bắt buộc phải Công bố tiêu chuẩn chất lượng. Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An...