Ngành nghề nào nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh tại Việt Nam

Hỏi: Tôi là người nước ngoài, quốc tịch Mỹ, muốn mở doanh nghiệp làm ăn ở Việt Nam. Vậy tôi muốn biết những ngành nghề nào nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh, những ngành nghề nào không được phép kinh doanh và những ngành nghề nào hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tôi phải xem những văn bản pháp lý nào?

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp lý của Luật DHP. Nội dung câu hỏi của bạn Luật DHP xin trả lời như sau:

Để biết được những ngành nghề nào nhà đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh, những ngành nghề nào không được phép kinh doanh và những ngành nghề nào hạn chế đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì bạn phải tham khảo các văn bản pháp lý sau đây:

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư năm 2016;

3. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

4. Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

5. Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

6. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực đến ngày 19/05/2020). Từ ngày 20/05/2020 thì áp dụng Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

7. Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;

8. Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics;

9. Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

10. Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp lý trực tuyến của Luật DHP qua số điện thoại: 0986.938.627 (Mr. Hùng) hoặc 0396.403.404 (Ms.Quỳnh) để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Post Author: Nguyen Thi Tam