HÃNG LUẬT DHP – TRI ÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/07/2022

Hôm nay, là ngày thương binh liệt sỹ 27/07, là ngày mà tất cả chúng ta đều phải dành sự tưởng nhớ, biết ơn đến các Anh Hùng thương binh liệt sỹ- Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với Cách mạng, là những người không tiếc công sức, máu xương hy sinh cho tổ Quốc hôm nay được Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hãng Luật DHP xin gửi lời tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc nhất tới các anh hùng – thương binh – liệt sỹ – các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tất cả những người đã hy sinh công sức, máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Các cán bộ, nhân viên Hãng Luật DHP xin nguyện phấn đấu trong lao động, học tập, rèn luyện để đóng góp cho sự phát triển của đất nước hôm nay.

Post Author: Nguyen Thi Tam