Thư giới thiệu nhân sự mới!

Trong quá trình tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp thì nhân sự là một thành phần quan trọng không thể thiếu, có tính chất quyết định trong sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Để mở rộng thêm nguồn nhân lực và quy mô hoạt động của công ty, từ ngày 01/09/2019 DHP LAW chào đón hai nhân sự mới gia nhập vào đội ngũ công ty.

1. NGUYỄN DƯƠNG TÚ VÂN

  • Chức vụ: Giám đốc mảng dịch vụ kế toán – Công ty TNHH LUẬT DHP.
  • Sinh ngày: 08/5/1982
  • Kinh nghiệm làm việc: Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực kế toán – thuế tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan).

                

2. PHẠM THỊ THÚY

  • Chức vụ: Chuyên viên pháp lý – Công ty TNHH LUẬT DHP.
  • Sinh ngày: 27/02/1997.
  • Cử nhân Luật.

Post Author: hung.dhp