Những quy định sắp có hiệu lực mà bạn không thể bỏ qua

  1. Thẻ ATM “bắt buộc” chuyển sang thẻ chip

Theo quy định tại khoản 1 Thông tư 22/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2018/TT-NHNN quy định: “Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của TCTTT tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa”. Như vậy, thẻ ATM bắt buộc chuyển qua sử dụng chip chứ không được sử dụng thẻ từ như trước đây nữa. Trên thực tế, các ngân hàng đã chuyển qua dùng thẻ chip từ khá lâu nhưng nay mới có quy định bắt buộc 100% thẻ ATM phải sử dụng chip.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi phải đảm bảo lộ trình nên sau ngày 31/12/2021 thẻ ATM từ vẫn có thể thực hiện giao dịch.

  1. Xe ô tô kinh doanh vận tải phải đổi sang biển màu vàng trước ngày 31/12/2021

Theo Thông tư 58, từ ngày 01/8/2020, xe hoạt động kinh doanh vận tải đăng ký mới được cấp biển số màu vàng. Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 01/8/2020 phải đổi sang biển số màu vàng trước ngày 31/12/2021.

Chủ xe ô tô không thực hiện đúng quy định về biển số sẽ bị xử phạt theo điểm đ khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng đối với cá nhân, từ 04 – 08 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô không thực hiện đúng quy định về biển số.

  1. Quy định mới về hoạt động từ thiện có hiệu lực

Sau những vụ lùm xùm về hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ. Mới đây Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 93/2021 thay thế nghị định 64/2018. Theo đó, khi làm tư thiện cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định cơ bản như sau:

  • Cam kết thời gian giải ngân tiền, hiện vật kêu gọi được.
  • Phải mở tài khoản ngân hàng riêng để tiếp nhận
  • Phải thông báo với UBND cấp xã, phường nơi người kêu gọi từ thiện cư trú.
  • Phải thông báo với chính quyền địa phương nơi đến từ thiện. Phải ghi chép thông tin về việc phân phối tiền, hiện vật từ thiện.

Những quy định này thể hiện việc quản lý chặt chẽ hơn và rõ ràng hơn đối với hoạt động từ thiện. Nghị định 93/2021 có hiệu lực từ ngày 11/12/2021.

 

Post Author: Nguyen Thi Tam