Giới thiệu dịch vụ khai báo thuế

Khai báo thuế có nghĩa là định kỳ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh phải khai báo các chỉ số về doanh thu, chi phí, lợi nhuận cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật. Đây là công việc mà mọi cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ.

Chúng tôi, với đội ngũ luật sư và kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, thuế, giới thiệu đến quý doanh nghiệp dịch vụ khai báo thuế như sau:

Công việc chúng tôi thực hiện:

  • Kiểm tra các khoản thu, chi cho doanh nghiệp hàng tháng, hàng quý; bảo đảm việc hạch toán các khoản thu, chi đúng pháp luật.
  • Định kỳ lập các loại tờ khai thuế và nộp cho cơ quan thuế, gồm: Tờ khai thuế TNCN, tờ khai thuế VAT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Phí dịch vụ: Từ 500.000đ/tháng. Phí dịch vụ sẽ được chúng tôi báo giá cụ thể sau khi khảo sát hoạt động của doanh nghiệp và số lượng hóa đơn, chứng từ phát sinh.

Post Author: ahung