CÔNG THỨC BÍ MẬT CHO NGƯỜI KHỞI SỰ KINH DOANH

Khi nào bạn thực sự khởi đầu của câu chuyện kinh doanh của chính bạn? Khi nào thì bạn có nguy cơ gặp lỗi lầm, thất bại? khi nào thì bạn sẽ phải dừng lại học hỏi để cải tiến nhằm đi đến thành công?

Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ bỏ rất nhiều chi phí đi học các khóa dạy kinh doanh, dạy làm giàu, dạy bán hàng. Khi học cảm thấy rất hay, rất thiết thực. Nhưng sau đó, rất mau quên các kiến thức đã học.

Vì sao những kiến thức hay ho như vậy mà họ có thể quên?

Vì đơn giản, trong tiềm thức họ, chưa chứa đựng những vấn đề được học; nên mức độ ghi nhớ sẽ bị hạn chế.

Vậy làm sao để các câu chuyện kinh doanh đi vào tiềm thức của bạn?

Bí quyết: Hãy bắt đầu khởi đầu câu chuyện kinh doanh của bạn.

Bởi vì không một trường đại học nào, không một khóa học nào có thể dạy bạn kinh doanh, dạy bạn điều hành doanh nghiệp trên thực tế.

Khi bạn thất bại hay thành công với các Dự án kinh doanh của mình, não bộ của bạn hình thành tiềm thức về kinh doanh, về những câu chuyện kinh doanh bạn đã gặp phải.

  • Bạn muốn trở thành một người bán hàng tài ba, hãy bắt đầu bán thứ gì đó mà bạn có thể bán được ngay.
  • Bạn muốn trở thành một ông chủ điều hành doanh nghiệp, hãy bắt đầu thành lập một doanh nghiệp và bắt đầu thực hiện kinh doanh, không quan trọng là lớn hay nhỏ.
  • Bạn muốn trở thành một luật sư tư vấn, hãy bắt đầu kiếm các khách hàng và tư vấn pháp lý cho họ, dù ban đầu có thể là miễn phí.

Bằng cách bắt đầu, đi vào thực tế, trãi nghiệm các câu chuyện, rút ra bài học sau những lỗi lầm và thất bại thì bạn sẽ tự biết cách học cái gì, học ở đâu để có thể vượt qua thất bại, thử thách để đi đến thành công.

Công thức tuyệt vời mà chúng tôi muốn các bạn thực hành:

Khởi đầu + Những lỗi lầm   + Thất bại + Dừng lại, học hỏi + Cải tiến = Thành công.

Nguồn: DHP LAW.

 

Post Author: Nguyen Thi Tam