TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2023

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2023

Từ ngày 01/07/2023 có nhiều văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực thi hành. Vậy những điểm mới nổi bật nào được đề cập tại những văn bản này?

1. 05 Luật mới có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023

1.1. Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022: 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định về nội dung, cách thức thực hiện, triển khai dân chủ ở từng cơ sở xã, phường, thị trấn.

Với mục tiêu nhằm phát huy quyền làm chủ trong nhân dân, để Nhân dân được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ là nâng cao, phát huy việc thực hiện dân chủ của mọi công dân đối với công việc chung ngay tại xã, phường, thị trấn nơi mình đang sống.

Nhằm cụ thể mục tiêu trên, tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có yêu cầu tại mỗi xã phường, thị trấn phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn là thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động về thực hiện dân chủ, kiến nghị xử lý các vi phạm, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh về hoạt động thực hiện dân chủ ở địa phương, trực tiếp xem xét xác minh thông tin phản ánh.

1.2. Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2022:

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 đã tăng thêm số lượng các điều trong nội dung, đồng thời cũng có nhiều thay đổi để phòng chống các hành vi bạo lực gia đình mới được xuất hiện một cách hiệu quả hơn.

Theo đó, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 đã mở rộng thêm các đối tượng điều chỉnh của luật. Trước đây, Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007 chỉ hướng tới mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái trong mối quan hệ gia đình, hoặc đã ly hôn hay sống chung như vợ chồng. Nhưng tới nay đã mở rộng sang tới mối quan hệ anh chị em của người đã ly hôn, người sống chung như vợ chồng, hay với những người từng là bố mẹ nuôi và con nuôi.

Đồng thời, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 cũng đưa thêm nhiều hành vi là bạo lực gia đình để phù hợp với tình hình mới, có thể kể tới như:

– Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

–  Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em;

– Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;

– Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực;

– Cô lập, giam cầm thành viên gia đình.

1.3. Luật Thanh tra 2022

Luật Thanh tra 2022 được Quốc hội thông qua với nhiều đổi mới, nhằm giúp hoạt động thanh tra hiệu quả hơn:

– Phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục;

– Đẩy mạnh việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực;

– Giúp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Một trong các điểm mới đáng chú ý là để hạn chế và khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm ra quyết định thanh tra, tại Luật Thanh tra 2022 đã quy định cụ thể về thời hạn ký ban hành kết luận thanh tra.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra ký ban hành kết luận thanh tra và chịu trách nhiệm về kết luận, kiến nghị của mình.

Ngoài ra, Luật Thanh tra 2022 còn có nhiều điểm mới nổi bật khác như:

– Quy định về các trường hợp, điều kiện để Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành.

– Tăng cường mối liên hệ,  trách nhiệm phối hợp giữa các hoạt động thanh tra, kiểm toán, điều tra trong các công tác.

1.4. Luật Dầu khí 2022

Luật Dầu khí 2022 được thông qua với nhiều điểm mới, với mục tiêu sẽ phát triển ngành dầu khí Việt Nam nhiều hơn trong thời gian tới, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khai thác, tạo ra nguồn lợi lớn cho ngân sách.

Các điểm mới đáng chú ý có trong Luật Dầu khí 2022 có thể kể tới như sau:

– Bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí của một số doanh nghiệp:

+ Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%

+ Thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 5%

+ Mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.

– Bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước:

+ Cho phép việc khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn.

+ Có thêm các chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu.

– Bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế.

– Tăng cường việc thực hiện phân cấp cho Bộ Tài chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty thành viên, công ty trực thuộc chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn vào trong việc khai thác dầu khí.

– Hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí, giúp tạo tinh liền mạch, nhanh chóng trong việc ký kết hợp đồng, từ đó tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

1.5. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện 2022

Nhằm khắc phục một số vướng mắc, khó khăn, chưa phù hợp trong việc triển khai Luật Tần số vô tuyến điện 2009, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện 2022.

Theo đó, điểm đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện 2022 là việc bổ sung điều kiện để được tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và cam kết triển khai mạng viễn thông, cụ thể:

– Có đủ điều kiện sau:

+ Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm

+ Có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi, phù hợp quy hoạch tần số vô tuyến điện hoặc có phương án sử dụng tần số vô tuyến điện khả thi đối với trường hợp đặc biệt quy định

+ Có thiết bị vô tuyến điện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật về phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ;

+ Cam kết thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại và an toàn bức xạ vô tuyến điện;

– Có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông sử dụng băng tần, kênh tần số tương ứng với băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo quy định của pháp luật về viễn thông;

– Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

– Có cam kết triển khai mạng viễn thông

+ Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới hoặc số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai;

+ Vùng phủ sóng tính theo dân số hoặc theo khu vực địa lý;

+ Thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông tính từ thời điểm cấp phép;

+ Chất lượng dịch vụ viễn thông;

+ Chuyển vùng dịch vụ viễn thông.

Đồng thời, tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện 2022 cũng có nhiều điểm mới khác như:

– Cho phép được sử dụng tần số vô tuyến điện ngoài quy hoạch.

– Quy định về việc được phép ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện theo đề nghị của tổ chức, cá nhân.

2. 06 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

2.1. Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Theo đó, giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

2.2. Nghị định 41/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/6/2023 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

– Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

– Từ ngày 01/01/2024 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2.3. Nghị định 39/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/6/2023 hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Theo đó, quy định hợp đồng dịch vụ đấu giá, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá như sau:

– Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô:

+ Bộ Công an ký hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô với một tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá biển số xe ô tô. Hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô phải được lập thành văn bản, được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và Điều 33 Luật Đấu giá tài sản 2016;

+ Thời hạn của hợp đồng dịch vụ đấu giá biển số xe ô tô theo thời hạn thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn chấm dứt hoạt động, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để tổ chức đấu giá biển số xe ô tô hoặc hợp đồng bị chấm dứt thực hiện theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thực hiện Nghị quyết 73/2022/QH15, Bộ Công an lựa chọn một tổ chức đấu giá tài sản khác đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 73/2022/QH15 để tiếp tục thực hiện.

– Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá:

+ Đối với mỗi biển số xe ô tô đấu giá thành, thù lao dịch vụ đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản được tính bằng 8% giá khởi điểm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá;

+ Chi phí đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá tài sản là 10.000 đồng trên một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá.

2.4. Nghị định 24/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 14/5/2023: quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng; mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

– Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2.5. Nghị định 23/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/5/2023 sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, bổ sung các quy định liên quan đến gồm:

– Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

– Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

– Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận.

– Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận.

– Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận.

– Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận.

– Thu hồi Giấy chứng nhận.

– Các trường hợp tự động hết hiệu lực.

2.6. Nghị định 13/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 17/04/2023 bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Dữ liệu cá nhân được xử lý theo quy định của pháp luật.

– Chủ thể dữ liệu được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

– Dữ liệu cá nhân chỉ được xử lý đúng với mục đích đã được Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Xử lý dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, Bên thứ ba đăng ký, tuyên bố về xử lý dữ liệu cá nhân.

– Dữ liệu cá nhân thu thập phải phù hợp và giới hạn trong phạm vi, mục đích cần xử lý. Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định khác.

– Dữ liệu cá nhân được cập nhật, bổ sung phù hợp với mục đích xử lý.

– Dữ liệu cá nhân được áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật.

– Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Bên Kiểm soát dữ liệu, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân phải chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu được quy định nêu trên và chứng minh sự tuân thủ của mình với các nguyên tắc xử lý dữ liệu đó.

3. 28 Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

STT Thông tư
1 Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2 Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3 Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4 Thông tư 06/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5 Thông tư 28/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6 Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8 Thông tư 14/2023/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9 Thông tư 29/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai – Phần I. Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10 Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
11 Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
12 Thông tư 40/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên bờ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13 Thông tư 17/2022/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA – Phần truy nhập vô tuyến” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14 Thông tư 21/2022/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
15 Thông tư 20/2022/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16 Thông tư 18/2022/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị âm thanh không dây dải tần từ 25 MHz đến 2000MHz” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17 Thông tư 19/2022/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
18 Thông tư 29/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
19 Thông tư 28/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
20 Thông tư 22/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ ANFO chịu nước do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
21 Thông tư 18/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp vi sai phi điện MS do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
22 Thông tư 20/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – dây nổ thường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
23 Thông tư 26/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Hexogen do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
24 Thông tư 25/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
25 Thông tư 23/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ nhũ tương rời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
26 Thông tư 24/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – mồi nổ tăng cường do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
27 Thông tư 21/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp khởi nổ phi điện (cuộn dây LIL) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
28 Thông tư 19/2022/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp vi sai phi điện nổ chậm LP do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nếu bạn muốn nhận được lời tư vấn cụ thể hơn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư tại The Manor – HÃNG LUẬT DHP.

Với hệ thống đội ngũ luật sư cộng sự và chuyên gia tư vấn quản trị doanh nghiệp, tài chính, kế toán đông đảo, am hiểu thực tế, có chuyên môn sâu sắc và có nhiều kinh nghiệm chuyên biệt trong nhiều lĩnh vực khác nhau, HÃNG LUẬT DHP đã và đang cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý toàn diện cho các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tại Bình Thạnh, Hãng luật DHP tự hào cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý với đội ngũ Luật sư tại The Manor, TP. Hồ Chí Minh một cách tận tâm và trách nhiệm. Quý khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Để được hỗ trợ và tư vấn, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

HÃNG LUẬT DHP

HÃNG LUẬT DHP trụ sở chính: Tòa nhà The Manor 2, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

HÃNG LUẬT DHP chi nhánh Hà Nội: Biệt thự VA03A – 9 Villa Hoàng Thành, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

HÃNG LUẬT DHP chi nhánh Phú Quốc: Số 25 Hùng Vương, P. Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

HÃNG LUẬT DHP chi nhánh Bạc Liêu: Số 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liê

Hotline: 19008616

Email: contact@dhplaw.vn

Website: dhplaw.vn

Post Author: Luật DHP