Từ 1/7 trở đi, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa chính thức ban hành Nghị quyết 954 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo nghị quyết mới ban hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Từ 1/7/2020, mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên mức 11 triệu đồng/tháng.
Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được điều chỉnh từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/ tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm).
Như vậy, người có thu nhập trên 11 triệu đồng/tháng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng được điều chỉnh từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020 và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012) được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Theo tính toán trước đó của Chính phủ, sẽ có khoảng 1 triệu người không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ mới. Với quyết định này, số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế, trong đó mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thấp sẽ lớn hơn so với những người nộp thuế ở bậc cao.

Post Author: Tran Thi Huyen