Từ 05/12, hộ gia đình sử dụng đất sẽ ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ đỏ

Đó là nội dung được đề cập đến trong Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó tại khoản c, Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 có quy định:

“Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số của giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, luật sư Trần Đức Hùng – Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và Cộng sự cho biết: Quy định này rất tiến bộ và giải quyết được những vướng mắc hiện nay trong thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch nhà đất của Hộ gia đình; Từ trước đến nay, hộ gia đình là chủ thể sử dụng đất, tuy nhiên, việc xác định các thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện thủ tục về đất đai (như mua bán, chuyển nhượng…) thì pháp luật không quy định rõ; trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng chỉ ghi tên của đại diện hộ gia đình; điều này dẫn đến lúng túng cho các cơ quan công chứng, đăng ký khi thực hiện các thủ tục nhà đất mà có chủ thể là hộ gia đình; cũng chính vì bất cập này mà có hàng loạt các hành vi giả mạo, lừa đảo liên quan đến giao dịch nhà đất của hộ gia đình trong thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa (Internet)

Vì vậy, nhằm khắc phục tình trạng trên, Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ra đời và có hiệu lực từ ngày 05/12/2017 đã có quy định cụ thể theo hướng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi tên của tất cả các thành viên trong hộ gia đình và những người cùng sử dụng đất chung. Cụ thể, tại khoản 5, Điều 6 quy định như sau: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại điểm a khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

“Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc cùng sử dụng đất hoặc cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Để được hỗ trợ, tư vấn về nhà đất một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ – DHP LAW
Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627

Post Author: linh