THỜI HẠN MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CÁC LOẠI THUẾ

Chậm nộp thuế sẽ dẫn đến Doanh nghiệp của bạn bị xử phạt vi phạm về thuế và chịu tiền phạt chậm nộp với mức lãi suất rất cao. Vì vậy, việc đóng thuế đúng hạn là việc hết sức quan trọng.

Do đó, Luật DHP đã tổng hợp thời hạn nộp các loại thuế theo quy định pháp luật để các doanh nghiệp có thể nắm bắt và nộp thuế đúng thời hạn.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật quản lý thuế 2006, sửa đổi bổ sung 2012;

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ.

– Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

II. THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI THUẾ

1. Lệ phí môn bài

– Đối với Doanh nghiệp mới thành lập:

  • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

– Đối với Doanh nghiệp đang hoạt động:

  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau (Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của tháng đó).

– Doanh nhiệp kê khai thuế theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau (Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của quý đó).

– Doanh nghiệp kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Thuế giá trị gia tăng

– Doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

– Doanh nhiệp kê khai thuế theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau

Ngoài ra, tùy vào lĩnh vực, ngành nghề, hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp thêm các loại thuế khác nhau như: Thuế tiêu thụ đặc biết; Thuế tài nguyên; Thuế sử dụng đất; Thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Phí, lệ phí khác,… 

——————————————————————————————

Để được hỗ trợ pháp lý và/hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT DHP
Địa chỉ: 09.OT06 Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627

 

 

 

Post Author: hung.dhp