NỘP HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, khi thực hiện hợp đồng lao động người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp thì khi chấm dứt hợp đồng lao động nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật người lao động sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ giúp giải quyết một phần khó khăn cho người lao động khi chưa tìm được việc làm mới.

Vậy, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, làm cách nào để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

 1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ trừ các trường hợp như thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, bị tạm giam, chết…
 1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng như sau:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp = 60% x Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013, thời gian hưởng trợ cấp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 1. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân bản pho to.
 1. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Nơi nộp hồ sơ là trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mà người lao động muốn nhận.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp.
 • Phương thức nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp hoặc

Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện nếu thuộc trường hợp: Ốm đau, thai          sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch              bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, người lao động tại những địa phương đang giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện mà không phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

 1. Thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng

Theo quy định tại điều 52 Luật việc làm 2013, để nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp trong những tháng tiếp theo thì người lao động phải nộp thông báo tìm kiếm việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp  trừ trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền; trường hợp bất khả kháng.

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid -19, người lao động có thể nộp thông báo tìm kiếm việc làm bằng hình thức như: gửi thư điện tử (email), fax, gửi qua đường bưu điện (Theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020).

Như vậy, người lao động tại những địa phương đang giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện và nộp thông báo tìm kiếm hàng tháng bằng hình thức như: gửi thư điện tử (email), fax, gửi qua đường bưu điện cho Trung tâm dịch vụ việc làm.

Lê Nga

 

 

 

 

 

Post Author: Nguyen Thi Tam