Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Luật số 17/2017/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Thuộc tính văn bản: 
Số/Ký hiệu 17/2017/QH14
Ngày ban hành 20/11/2017
Ngày có hiệu lực 15/01/2018
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật

Bấm để tải =>>Luật số 17/2017/QH14

Post Author: linh