Khuyến mãi trực tiếp trên website bán hàng trực tuyến thì có phải thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo với Sở Công thương?

Khuyến mãi trực tiếp trên website bán hàng trực tuyến thì có phải thực hiện thủ tục đăng ký/thông báo với Sở Công thương?

Khi thực hiện các chương trình khuyến mại trên website bán hàng trực tuyến có cần thông báo/ đăng ký với Sở công thương là thắc mắc của khá nhiều doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề này.

 1. Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến mại
 • Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005.
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
 1. Các hình thức khuyến mại phải thông báo

  ảnh: sưu tầm
 • Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
 • Đưa hàng mẫu, dịch vụ mẫu dùng thử không phải trả tiền.
 • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (Khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên. Việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng và giá trị mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng, dịch vụ và các hình thức khác.
 1. Các trường hợp không cần thông báo

    Khi khuyến mại theo các hình thức nêu tại mục 2, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính        thông báo thực hiện khuyến mại khi:

 • Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại  theo quy định có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
 • Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.
 1. Các trường hợp khuyến mại phải đăng ký
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình may rủi, mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ (quay số trúng thưởng).
 • Khuyến mại hàng hóa dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.
 1. Kết luận

    Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì các chương trình khuyến mại trên website bán hàng trực tuyến      mà không phải là sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mãi trực tuyến thì phải thưc hiện thủ        tục thông báo với Sở công thương trừ trường hợp chương trình khuyến mãi tổng giá trị giải thưởng, quà        tặng dưới 100 triệu đồng.

 

 

 

 

 

Post Author: Nguyen Thi Tam