KHÔNG CẦN MANG BẢN SAO GIẤY TỜ TÙY THÂN KHI ĐI LÀM SỔ ĐỎ

Người dân đi làm sổ đỏ không cần mang theo bản sao giấy tờ tuỳ thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu. Thay vào đó, cơ quan Nhà nước sẽ lấy thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư để xử lý hồ sơ. Đây là điểm mới trong quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều trong thông tư chi tiết. Quy định mới này nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính tại cơ sở.

Ngoài ra Thông tư này còn quy định một số điểm mới đáng lưu ý như sau:

Bổ sung 2 trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ

  • Hợp nhiều thửa đất thành một thửa mới; tách thửa riêng từ sổ đỏ được cấp chung cho nhiều thửa.
  • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định

Các trường hợp trên được quy định tại Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điểm mới về mã vạch trên sổ đỏ

Mã vạch được in tại cuối trang 4 Giấy chứng nhận với công thức: MV = MX.MN.ST, trong đó:

– MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam; trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất; trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã;

–  MN là mã của năm cấp Giấy chứng nhận, gồm hai chữ số sau cùng của năm ký cấp Giấy chứng nhận;

– ST là số thứ tự lưu trữ của hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai tương ứng với Giấy chứng nhận được cấp lần đầu theo quy định về hồ sơ địa chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2021.

Post Author: Nguyen Thi Tam