GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI DO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI LÀM CHỦ SỞ HỮU

Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, theo pháp luật hiện hành là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư trong một số lĩnh vực thông qua hình thức đầu tư với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Kết quả hình ảnh cho THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀIVới đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện dịch vụ pháp lý về hoạt động của doanh nghiệp. Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và Cộng sự đã và đang tư vấn, thực hiện các dịch vụ pháp lý cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi xin giới thiệu đến khách hàng dịch vụ thành lập Công ty có 100% vốn nước ngoài do tổ chức làm chủ sở hữu như sau:

1. Các công việc Luật sư thực hiện:

Dịch vụ thành lập Công ty có 100% vốn nước ngoài do tổ chức làm chủ sở hữu, bao gồm:

– Tư vấn về quyền thành lập, các giới hạn (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt nam tham gia ký kết.

– Tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ, đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan Nhà nước, nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

2. Thời gian thực hiện: Từ 30-45 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đủ hồ sơ.

3. Hồ sơ Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị:

– 02 (Hai) bản sao hợp đồng thuê/mượn địa điểm làm trụ sở Công ty.

– 03 (Ba) bản sao Giấy phép Thành lập của công ty/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty đã được lãnh sự hóa, dịch và công chứng.

– 03 (Ba) bản sao hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của công ty còn hiệu lực pháp luật đã được lãnh sự hóa hoặc đã được công chứng tại Phòng Tư pháp ở Việt Nam.

– 01 (Một) bản chính xác nhận của ngân hàng về số dư tài khoản của nhà đầu tư (Số dư tối thiểu bằng với số vốn góp) hoặc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hai năm gần nhất của công ty.

– 01 (một) bản chính Biên bản họp và quyết định của cơ quan có thẩm quyền của công ty về việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp (Đơn vị tư vấn có thể hỗ trợ quý nhà đầu tư soạn văn bản này).

4. Phí dịch vụ: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có báo giá tốt nhất về dịch vụ thành lập Công ty có 100% vốn nước ngoài do tổ chức làm chủ sở hữu.

Để được hỗ trợ, tư vấn về Dịch vụ thành lập Công ty có vốn nước ngoài do tổ chức làm chủ sở hữu một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và Cộng sự
– Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
– Email: lawyer_duchung@yahoo.com
– Website: www.dhplaw.vn
– Điện thoại: 0986938627

Post Author: hung.dhp