GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SOÁT XÉT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỒ SƠ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Trong gần 10 năm qua, DHP LAW đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề về thuế, trong đó có cả việc giải quyết các hậu quả pháp lý do doanh nghiệp vi phạm về thuế như: kê khai sai, hạch toán sai… Do đó, chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn về thuế mà doanh nghiệp gặp phải và tận tường cả những chế tài mà cơ quan thuế áp dụng khi doanh nghiệp vi phạm.

Định kỳ, khoảng 3 năm một lần, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, quyết toán thuế đối với doanh nghiệp; khi đó, các vi phạm về thuế của doanh nghiệp mới được cơ quan thuế “phơi bày” và xử phạt; lúc này, mọi khắc phục của doanh nghiệp đều trở nên muộn. Hậu quả là doanh nghiệp sẽ đối mặt với các biện pháp xử lý vi phạm rất nặng của cơ quan thuế như: truy thu thuế, nộp phạt hành chính về thuế với số tiền lớn, tịch thu giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề …

Thấu hiểu được những rắc rối khi doanh nghiệp gặp phải các vi phạm về thuế, DHP LAW đã và đang triển khai dịch vụ soát xét, kiểm toán nội bộ hồ sơ thuế của doanh nghiệp. Đây là công việc nhằm làm “sạch” hồ sơ thuế của doanh nghiệp qua các năm trước khi cơ quan thuế kiểm tra, quyết toán thuế tại doanh nghiệp.

Với dịch vụ này, DHP LAW sẽ cử luật sư và kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp rà soát toàn bộ các báo cáo thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phát hiện trước các vi phạm và đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hồ sơ thuế của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật về thuế.

Dịch vụ soát xét, kiểm toán nội bộ hồ sơ thuế của doanh nghiệp mà chúng tôi thực hiện:

  • Rà soát lại sổ sách, hồ sơ kế toán của doanh nghiệp qua các năm;
  • Phát hiện các vi phạm, rủi ro về thuế và đưa ra biện pháp khắc phục cho doanh nghiệp;
  • Cùng với doanh nghiệp thực hiện các biện pháp khắc phục các vi phạm về thuế;

Để được hỗ trợ, tư vấn về Dịch vụ soát xét, kiểm toán nội bộ hồ sơ thuế của doanh nghiệp một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ – DHP LAW
Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
Email:lawyer_duchung@yahoo.com
Website:www.dhplaw.vn
Điện thoại: 0986.938.627

Post Author: hung.dhp