Giới thiệu dịch vụ khai báo lao động và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp Việt ngày càng quan tâm đến đời sống và phúc lợi người lao động vì họ đã nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng nguồn lực trong doanh nghiệp.

Với vai trò là một đơn vị hành nghề luật sư, chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ pháp luật lao động và chăm lo quyền lợi cho người lao động thông qua việc khai báo lao động và bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Tư vấn xây dựng nội quy lao động cho doanh nghiệp;
  • Kê khai, đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động;
  • Kê khai, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… cho người lao động.

Phí dịch vụ: Từ 1.000.000đ/tháng; tùy thuộc vào số lượng lao động của doanh nghiệp.

Quan tâm đến NLĐ chính là quan tâm đến DN

Post Author: ahung