Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng/ thuê quyền sử dụng đất tại Việt Nam không?

HỎI:

Thưa luật sư, Công ty của tôi là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Do đặc thù sản xuất kinh doanh nên Công ty tôi hiện có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (“QSDĐ”) tại Việt Nam.

Luật sư vui lòng cho biết, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có quyền nhận chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam không? Trong trường hợp, Công ty tôi không thể nhận chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam thì có thể thuê QSDĐ hay không?

ĐÁP:

DHP LAW sẽ giải đáp câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được quyền nhận chuyển nhượng QSDĐ tại Việt Nam?

Theo quy định của Luật đất đai 2013, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài nhận QSDĐ dưới một trong các hình thức sau đây:

Một là, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Hai là, được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

Ba là, được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Bên cạnh đó, Luật đất đai 2013 cũng quy định doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp.

Như vậy, theo quy định của Luật đất đai 2013 thì Công ty của bạn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thứ hai, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có được quyền thuê QSDĐ tại Việt Nam?

Theo quy định của Luật đất đai 2013, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bên cạnh đó, Luật đất đai 2013 quy định doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ (đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ); đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất) thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Vì vậy, theo quy định của Luật đất đai 2013 Công ty của bạn có quyền thuê đất nhưng không được thuê đất, thuê lại đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân Việt Nam mà chỉ được thuê đất, thuê lại đất thương mại, dịch vụ của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, nếu Công ty của bạn đã lựa chọn được một khu đất phù hợp với nhu cầu đầu tư mà khu đất này do một cá nhân hoặc hộ gia đình Việt Nam hiện đang là người sử dụng đất hợp pháp, thì Công ty của bạn vẫn có thể thuê khu đất đó thông qua việc thỏa thuận đền bù với chủ sử dụng đất đó để Nhà nước thu hồi lại đất và sau đó tiến hành thủ tục xin thuê đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Để được hỗ trợ, tư vấn về vấn đề Doanh nghiệp, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Giấy phép,… một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ – DHP LAW
Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627
Facebook: facebook.com/DHPLA

Post Author: vanh