DHPF: Kỳ Review tháng 10 đối với Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ

Lo ngại về các hệ quả xấu cho nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam bởi Fet nâng lãi suất vay USD, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung ngày càng trầm trọng hơn, đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu bắt đầu có dấu hiệu chững lại theo chù kỳ 10 năm …. nên DHPF đã cắt giảm tỷ trọng cổ phiếu đầu tư và cơ cấu lại danh mục đầu tư từ tháng 10/2018.

Theo đó, DHPF tập trung thanh lý các cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng nóng trong thời gian qua và thị giá đã vượt nhưỡng giá trị thật theo định giá của DHPF; đồng thời, tận dung đà sụt giảm của thị trường, DHPF bổ sung vào danh mục đầu tư các cổ phiếu có giá giảm sâu của các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt và có lợi thế cạnh tranh kể cả khi khủng hoảng kinh tế nổ ra.

Danh mục cổ phiếu DHPF đang nắm giữ từ kỳ Review tháng 10: ACB, SHB, DHG, VNM, HSG…

Post Author: ahung