Chi phí mua căn hộ cho người lao động không được khấu trừ thuế

Theo quy định tại khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, nhà ở cho người lao động được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, trường hợp Công ty mua căn hộ và đứng tên chủ sở hữu nhằm mục đích cho người lao động ở theo quy chế của Công ty thì căn hộ này được phép trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, chi phí mua căn hộ này (kể cả các khoản tiền điện, nước, phí dịch vụ…) chỉ để sử dụng cho tiêu dùng cá nhân, không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Ngoài ra, các chi phí phát sinh của căn hộ như khấu hao, tiền điện nước, phí dịch vụ phải tính vào thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân của những người lao động sử dụng căn hộ (điểm đ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Để được hỗ trợ, tư vấn về vấn đề Doanh nghiệp, Đầu tư, Thuế,… một cách tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ – DHP LAW
Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627
Facebook: facebook.com/DHPLA

Post Author: vanh