CÁCH THỨC XÂY DỰNG NỘI QUY LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Nội quy lao động giống như “Hiến pháp” của Doanh nghiệp.

Việc xây dựng nội quy lao động không chỉ là để người lao động có sự tuân thủ các quy định của doanh nghiệp mà còn là cơ sở pháp lý để khen thưởng, xử lý kỷ luật người lao động.

Do đó, sau đây Luật DHP giới thiệu ngắn gọn cách thức xây dựng nội quy lao động để doanh nghiệp có thể tự xây dựng cho mình nội quy lao động phù hợp quy định pháp luật cũng như ý muốn của doanh nghiệp.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Bộ luật lao động năm 2012;
 • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
 • Nghị định số 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng phải có nội quy lao động bằng văn bản: 

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên.

2. Nội dung nội quy lao động

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

-> Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần;

-> Ca làm việc;

-> Làm thêm giờ (nếu có);

-> Thời điểm các đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

 • Trật tự tại nơi làm việc:

-> Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc;

-> Văn hóa ứng xử, trang phục;

-> Tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).

 • An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

Lưu ý:

 • Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
 • Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

3. Thủ tục đăng ký nội quy lao động 

Sau khi xây dựng xong nội quy lao động thì Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động.

 • Hồ sơ đăng ký nội quy lao động, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

+ Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

+ Nội quy lao động.

 • Quy trình đăng ký nội quy lao động như sau:

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

+ Khi nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh xác nhận ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trường hợp nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo cho người sử dụng lao động biết và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

+ Khi nhận được văn bản thông báo nội quy lao động có quy định trái với pháp luật, người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động. 

+ Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động.

+ Người sử dụng lao động có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Hiệu lực của nội quy lao động

Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký lại nội quy lao động.

Từ những vấn đề được liệt kê ở trên, việc ban hành và đăng ký nội quy lao động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc ban hành và đăng ký nội quy lao động không chỉ giúp cho doanh nghiệp xác lập được trật tự chung trong một doanh nghiệp, bảo đảm được quyền lợi của mình và người lao động, mà còn thể hiện sự tuân thủ pháp luật.

Luật DHP – với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp, lao động – có thể hỗ trợ tư vấn xây dựng, đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

—————————————–
Để được hỗ trợ pháp lý và/hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT DHP
Địa chỉ: 09.OT06 Tòa nhà Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627
Facebook: facebook.com/DHPLA

Post Author: hung.dhp