CÁC CÂU HỎI PHÁP LÝ THƯỜNG GẶP VỀ KINH DOANH VÀNG

1. Doanh nghiệp của tôi muốn hoạt động mua bán vàng trang sức thì phải làm như thế nào?

Muốn mua bán vàng trang sức DN của bạn phải đáp ứng 2 điều kiện theo Điều 8 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cụ thể:
– Có đăng ký nghành nghề mua bán vàng trang sức mỹ nghệ;

– Có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

2. Doanh nghiệp của tôi muốn nhập khẩu vàng nguyên liệu từ nước ngoài và sản xuất vàng trang sức để bán trong nước thì cần có điều kiện gì?
Hoạt động sản xuất vàng trang sức và hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép theo quy định tại  Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
3. Doanh nghiệp của tôi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất và tái xuất. Vậy DN của tôi có được quyền sản xuất và bán vàng nữ trang trong nước không?
DN của bạn không được quyền sản xuất để bán ra trong nước vàng nữ trang vì nằm ngoài phạm vi giấy phép đã được cấp. Nếu DN của bạn muốn kinh doanh hoạt động này phải xin giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

Post Author: Nguyen Thi Tam