4 chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp, người dân từ 11/01/2022 theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 với nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19:

  1. Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại Nghị quyết 43/2022/QH15. Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 nêu rõ:

  1. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
  2. Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Với chính sách này sẽ phần nào góp phần hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

  1. Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Ngoài giảm thuế giá trị gia tăng cho các loại dịch vụ, hàng hoá để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 còn hỗ trợ lãi suất cho vay như sau:

  1. Hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua;
  2. Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng;
  3. Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
  4. Tiếp tục cấp vốn cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động thông qua việc cấp vốn cho ngân hàng Chính sách xã hội.

3. Giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong hai năm 2022 và 2023, Nghị quyết 43/2022/QH15 đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 – 1% nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên thông qua thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, tiết giảm chi phí hoạt động.

  1. Các chính sách khác

Ngoài những chính sách nổi bật, đáng chú ý nêu trên, Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng đưa ra một số chính sách khác như:

– Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.

– Hỗ trợ cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà ở chính sách nhà ở xã hội, hỗ trợ việc làm…

 

Post Author: Nguyen Thi Tam