Mỗi tuần một vấn đề. Kỳ số 01/2017: Vấn đề đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản

Hỏi:

Anh Nguyễn Văn Cán – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Sao Vàng hỏi: Hiện nay, việc thành lập một Công ty kinh doanh bất động sản có cần phải có điều kiện xác nhận của ngân hàng về vốn pháp định hay không? Nếu có thì thủ tục này như thế nào?

Ý kiến tư vấn của luật sư:

Theo quy định hiện hành, khi thành lập doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản thì cơ quan đăng ký kinh doanh không yêu cầu phải chứng minh vốn pháp định nên không cần phải thực hiện thủ tục xác nhận vốn của ngân hàng. Hiện nay, không chỉ riêng đối với ngành nghề này mà tất cả các ngành nghề khác thì doanh nghiệp đều có thể đăng ký khi thành lập mà pháp luật không yêu cầu phải chứng minh các điều kiện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đã được thành lập, trường hợp tham gia kinh doanh bất động sản đối với một dự án kinh doanh bất động sản cụ thể thì doanh nghiệp cần phải chứng minh là đã có vốn pháp định theo quy định của luật; nếu không đáp ứng mà vẫn thực hiện kinh doanh thì sẽ bị phạt nặng.

Bình luận thêm:

Quy định như nêu trên là sự tiến bộ mạnh mẽ của luật doanh nghiệp 2014 và các quy định hiện hành. Việc bỏ các thủ tục và điều kiện khi thành lập doanh nghiệp đã và đang tạo động lực cho nhiều doanh nhân thành lập các doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh. Phục vụ hơn 200 khách hàng doanh nghiệp trong hơn 5 năm qua, Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và Cộng sự thấu hiểu được rằng giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là bước tiến cực kỳ quan trọng hiện nay. Tuy nhiên, quy định nêu trên không phải doanh nghiệp nào cũng đã tiếp cận và thấu hiểu được. Do đó, tuần này chúng tôi đưa ra vấn đề này cũng nhằm để càng có nhiều doanh nghiệp, người dân tiếp cận được quy định mới này.

Post Author: linh